Tilmelding


Kriterier for tilmelding ved deltagelse i Hovedløbet kl. 19.00

For at kunne deltage i selve Hovedløbet ved Søndersøløbet skal mindst et af flg. kriterier være opfyldt:

  • Bosiddende i Viborg Kommune, d.v.s. tilmeldt folkeregistret.
  • Have et nugældende aktivt medlemsskab (læs hvad dette indebærer nedenfor) af en idrætsforening, der er tilsluttet Viborg Idrætsråd (hertil regnes fag- og firmaklubber, der er medlem af VFI)
  • Have sin hovedbeskæftigelse (læs hvad dette indebærer nedenfor) på en virksomhed beliggende i Viborg Kommune.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du er kvalificeret til at deltage.

Aktivt medlemskab


Kravet om et aktivt foreningsmedlemskab skal forstås sådan, at du er fysisk aktiv i en klub i Viborg Kommune.
Er du organiseret i en klub under Dansk Atletik Forbund, Dansk Triathlon Forbund, Dansk Orienterings Forbund, Dansk Militært Idræts Forbund,
Dansk Obstacle Course Race Association, Dansk Adventure Race Union o.l. (herunder også udenlandske pendanter hertil).
Er det tillige en betingelse, at du har din startret / licens i en forening i Viborg Kommune (og altså dermed er reelt aktiv her)

Hovedbeskæftigelse


Hovedparten af de ugentlige arbejdstid foregår på en virksomhed i Viborg Kommune.
At studere er et job, hvorfor personer, der i hovedparten af deres ugentlige arbejdstid studerer på uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune, har adgang til løbet.
Personer med bopæl i fx Århus men med job i Viborg, må deltage, såfremt hovedparten af deres beskæftigelse er i Viborg.
Hvis virksomhedens hovedkontor er beliggende i Viborg Kommune, men personen fx er udstationeret på kontor i Hamborg, kan personen ikke deltage.