Skolestafet

Skole stafetten er for alle raske og rørige unge mennesker i 5.-10. klasse.

Søndersøløbets Skolestafet
Det er en fornøjelse at kunne invitere alle til Søndersøløbets skolestafet 2021.
Med udfasningen af de gældende corona-restriktioner kan deltagere se frem til det fællesskab som kendetegner hele Viborgs løbefest.

Heppe Konkurrence
Vi udlodder i lighed med tidligere år en præmie til den skoles elever, der hepper bedst på hinanden. Det gælder både til skolestafetten og til skoleløbet. Præmien i år er en omgang kage til hele skolen sponsoreret af Bilka Viborg.

Hvem kan deltage?
Alle skoler i Viborg kommune fra 5. til 9. klasse.

Rute
Se vedlagte rute.

Deltagerpris
200,- pr. hold á 6 personer.

Startnumre kan i ugen op til løbet afhentes ved Viborg Idrætsråd, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg.

Informationer
• Startnummer med navn, skole og klassetrin
• Vandrepokal samt præmie til det vindende hold i hver holdinddeling
• Vand og frugt ved målstregen

Tilmelding
Skal ske onlineonline på www.søndersøløbet.dk senest d. 19. august 2021.
Der vil i år IKKE være mulighed for at indsende Excelark med elevernes navne.
EAN faktura bestilles ved tilmelding, og vil blive fremsendt til skolen efter løbet.
Startnumre kan i ugen op til løbet afhentes ved Viborg Idrætsråd,
Skottenborg 12-14, 8800 viborg

Praktik
• Børnene skal møde ind på skiftestederne - se vedlagte info
• Kl. 10.30 starter skolestafetten med elever fra 5-9. klasse
• Kl. 10.40 starter skoleløbet med elever fra 0.-4. klasse

Holdinddeling
Et hold består af 6 løbere, der hver skal løbe ca. 1 km.
Piger 5./6. klasse Drenge 5./6. klasse
Piger 7./9. klasse Drenge 7./9. klasse

Det er forbudt at have følgecykel/cykelpace el. lign. med under løbet.

Skulle du have spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her i folderen, er du velkommen til at kontakte os.

Viborg Idrætsråd
Morten Konradsen tlf. 8662 5533
konradsen@viborgidraetsraad.dk

Med venlig hilsen
Viborg Atletik og Motion
Viborg Idrætsråd

Program
Kl. 10.00 Lærere og elever møder ind ved Golfhotellet
I finder jeres ’’pind’’ med skolenavn ved Kunsthallen
Kl. 10.15 Fælles opvarmning
Kl. 10.30 Skolestafetten skydes igang
Kl. 10.40 Skoleløbet skydes igang
Kl. 12.00 Præmieoverrækkelse