Hovedbeskæftigelse

  • Hovedparten af de ugentlige arbejdstid foregår på en virksomhed i Viborg Kommune 
  • At studere er et job, hvorfor personer, der i hovedparten af deres ugentlige arbejdstid studerer på uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune, har adgang til løbet
  • Personer med bopæl i fx Århus men med job i Viborg, må deltage, såfremt hovedparten af deres beskæftigelse er i Viborg 
  • Hvis virksomhedens hovedkontor er beliggende i Viborg Kommune, men personen fx er udstationeret på kontor i Hamborg, kan personen ikke deltage